Понеделник, Април 23, 2018

Производство на бъчви

Бъчва Произвеждаме и ремонтираме дъбови, акациеви и черничеви бурета и бъчви с обем  от 3 до 3000 литра.

Производство на винефикатори

Винефикатор

Произвеждаме винефикатори (ферментатори) с обем от 50 до 4000 литра.

 

Нашият тим

Персонала на фирмата Нашият тим.

Експорт

Експорт на БъчвиСъздадените добри условия за производство и спазваното високо европейско качество на изделията осигуряват пласмент на продукцията ни в страната и чужбина. Системно изгражданият авторитет на фирмата способства през последните години непрекъснато да се увеличава   износът за Австрия, Германия, Гърция, Италия, Словакия, Франция, както и за винопроизводителите в   страната. През последните години се утвърждава традицията за участие в международни изложения.

12 месеца гаранция

Bulgarian (Български)English (United Kingdom)